Elisabeth Boonzaaijer

Van vele werkwijzen heb ik die aspecten kunnen integreren die voor mij en de cliënt waardevol zijn. Rond 1970 is mijn ontwikkeling op dit gebied gestart met Gestalt therapie, Bio-Energetica, Psychische- en Intuïtieve Massage, Healing, Kleur- en Klank healing en Stemwerk. Healing volgens de Inca traditie, Regressie-, Reïncarnatie- en Hypnotherapie, Voice Dialogue, Familieopstellingen, Innerlijk-Kind werk. Life Between Lives ofwel Spirituele Regressie, de reis en de bestemming van de Ziel. Shamanisme is voor mij hierbij steeds een basis waarin we verbonden zijn, een deel van de cirkel, het Grote Geheel.

Als Regressie therapeut en Shamanistisch Healer zie ik het als een belangrijke taak mensen steeds weer zorgvuldig te begeleiden in hun proces tussen de verschillende lagen en realiteiten. De verbinding maken, inzichten krijgen en terugplaatsen in het heden. De eigen grenzen ontdekken en helpen beschermen. De cliënt helpen zichzelf te bevrijden zodat groei en ontwikkeling mogelijk zijn. Uitgaande van het zelf helend vermogen in dat proces van heling, stimuleren, activeren en steunen. Vertrouwen, veiligheid en respect zijn hierbij van groot belang.

Als gecertificeerd LBL therapeut en trainer ben ik aangesloten bij de internationale beroepsvereniging TNI; The Michael Newton Institute for Life Between LIves Hypnotherapy: www.newtoninstitute.org
Dat betekent zinvolle contacten met collega’s op internationaal niveau, belangrijke uitwisseling, erkenning en kwaliteitswaarborg.

Mijn creativiteit deel ik graag door beeldhouwen met hout en steen, vormgeven, schilderen en dichten. Gevoed door contact met de natuur, met mensen, planten, dieren, de weidsheid van het land, de stromende rivier en de stilte op de plek waar wij wonen en werken.