LifeBetweenLives

De Reis van de Ziel een zoektocht naar de diepere betekenis van het leven.

Wat is Life Between Lives therapie afgekort LBL Spirituele Regressie of Integratie.
Hierbij werken we in het bestaan tussen de levens in. Een ontmoeting met je eigen ziel en de zielenwereld. Dit geeft een diep innerlijk ervaren van jouw verbondenheid met het Grote Geheel. Je krijgt toegang tot andere gebieden, informatie die diepe inzichten geeft, de manier waarop je in het leven staat verandert, met als gevolg zingeving in leven.

Zijn de volgende vragen wel eens bij je opgekomen:
Waarom ben ik bang voor de dood?
Is er leven na de dood?
Waarom ben ik hier op Aarde?
Wat is mijn doel?
Wat is de menselijke ziel?
Welke reis maak ik na het sterven?
Hoe werkt Karma?

In de laatste jaren is er veel bekend geworden over bijna-dood-ervaringen. Mensen vertellen hierbij over een lange tunnel met veel licht en ontmoetingen met andere zielen. Dan kom je bij de vraag: wat is er aan het einde van die tunnel?

Therapie of Coaching
Deze vorm van werken geeft je de mogelijkheid rechtstreeks in contact te komen met je eigen ziel, te ervaren en integreren. Het geeft je de mogelijkheid van een enorme sprong in je bewustzijn en diepe innerlijke verbondenheid met Het Grote Geheel zelf te ervaren. Er komt een tussenbalans in het Leven Nu.

Onze grootste angst voor de dood zijn de gedachten van het niets dat de dood brengt en ons scheidt van familie en dierbaren. Als de dood het einde van alles zou betekenen, zou het leven minder zinvol lijken. Er zijn krachten in ons die het gevoel geven van een hiernamaals en een verbinding met een hogere macht en zelfs een eeuwige ziel.

De Reis van de Ziel.
Bij een LBL maak je vanuit een diepe ontspanning verbinding met je ziel, dat deel van jezelf dat blijft bestaan door levens heen en weet wat de reden is van je bestaan. Je komt in een andere of meditatieve bewustzijnsstaat die verder gaat dan bij de normale regressie therapie. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden; via de stem, d.m.v visualisatie, met hartritme klanken van de drum of klankschalen.
Ook wanneer je weinig ervaring hebt met deze werkwijze, zul je verrast zijn hoe snel je wordt meegenomen in de trancereis. Het gaat hierbij om een reis naar de zielenwereld die we maken, een gebied tussen de levens in.
Tijdens deze reis kun je een diep gevoel van liefde en thuiskomen ervaren. Door je te concentreren op de vragen in je huidige leven, neem je ze mee op deze reis.
Deze manier van werken geeft toegang tot andere bewustzijnslagen. Je kunt in contact komen met je levensplan en uitdagingen voor dit leven. Er komen inzichten over de ervaringen en ontmoetingen die je hebt in dit leven. Aan de hand van gerichte vragen ga je in een LBL op zoek naar antwoorden. Je raakt meer afgestemd op jezelf en de wereld om je heen. Wanneer je dat bewustzijn hebt ervaren, verandert de manier waarop je in de wereld staat.

Voorwaarden:
Om een LBL sessie te kunnen ondergaan is het belangrijk voldoende inzicht te hebben in het eigen proces. Dat betekent dat je aan jezelf hebt gewerkt b.v. met regressietherapie. Welke vragen wil je meenemen op deze reis? Naar welke inzichten ben je op zoek?
Deze vorm van werken gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid, motivatie en zelfwerkzaamheid van de cliënt.

Deze methode is ontwikkeld door dr. Michael Newton
Hij heeft meer dan 30 jaar onderzoek gedaan onder ruim 7000 cliënten naar hun zielservaringen in de periode tussen de fysieke incarnaties.
Uit alle regressies kwam naar voren dat er veel overeenkomsten zijn ongeacht verschillen in achtergrond, religieuze overtuigingen, cultuur of ras. Michael Newton heeft een brug weten te slaan van het aardse niveau naar het zielen niveau in deze tijd.

Wil je meer weten of een afspraak maken, neem contact op met Elisabeth en kijk voor uitgebreidere informatie ook op onze LBL site: http://lifebetweenlivesnl.eu